HIGHLIGHTS
  • notowane na rynku poziomy cen mieszkań nie daja się wyjaścić za pomocą wyłącznie racjonalnych, obiektywnych czynników
  • w wyjasnianiu zjawisk rynkowych coraz częściej odwołujemy się do teorii zaczerpniętych z ekonomii behawioralnej
  • poziomy cen mieszkań notowane na lokalnych rynkach podlegają efektowi zakotwiczenia rozumianemu jako odzwierciedlenie informacji utrwalonych w świadomości uczestników rynku
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to explain market levels of housing prices by supplementing the set of typical objective explanatory variables with variables of behavioral background. The proposed explanatory variables reflect the anchoring effect of prices, understood as the acceptance by market participants of such price levels that are justified not only in terms of socio-economic factors, but also in levels entrenched in their minds. The purpose of the study is to show that the anchoring effect identified through behavioral economics can be generalized and applied to the market behavior of many market participants, and thus explain the weak correspondence between listed housing prices and their objective factors. The study covers 17 local real estate markets in Poland and employs econometric models built under slightly modified procedures of backward stepwise regression.
eISSN:2300-5289
Journals System - logo
Scroll to top